Genealogische database Amelander Historie

Deze database bevat ruim 15.000 namen van historische bewoners van Ameland uit de 18de tot de 20e eeuw. Het eiland kent een grote maritieme traditie en dit overzicht kan van grote waarde zijn in onderzoeken met een maritiem-historische insteek.

Genealogische database Amelander Historie

Oorlog op Zee: Dagboek van Uilke Brolsma, 1939-1944

Uilke Brolsma voer gedurende de Tweede Wereldoorlog als zeeman mee op verschillende koopvaardijschepen. Tussen augustus 1939 en september 1944 hield hij een dagboek bij waarin hij op gedetailleerde wijze verslag deed van o.a. de Japanse invasie van Nederlands-Indië en de val van Singapore. Het egodocument is in 1995 uitgegeven door zijn zoon Jolco Brolsma.
In januari 2019 heeft Jolco Brolsma het Maritiem Portal benaderd om het werk vrij toegankelijk beschikbaar te maken.

Oorlog op Zee: Dagboek van Uilke Brolsma, 1939-1944

Database Diepere Maritieme Data, 1683-1927 (DANS)

As part of a follow-up of Ships and Sailors, the DANS-funded project Dieper Maritieme Data has made accessible 20 GB of photographs of the original archival records of the Noordelijke Monsterrollen Databases and enriched them with links to the Dutch Ships and Sailors.

Database Diepere Maritieme Data

 

Database Monsterrollen, 1803-1937 (Noordelijk Scheepvaartmuseum)

Deze database bevat gegevens over zeevarenden uit de 19de en 20ste eeuw. De data zijn afkomstig uit Friese, Groningse, Drentse en particuliere archieven. Op dit moment komen er in de database circa 35.000 zeelieden en 5000 schepen voor.

Database Monsterrollen

Archief de Ruyter, 1587-1982 (Nationaal Archief)

Het archief bevat stukken van de zakelijke loopbaan en het privé leven van luitenant-admiraal Michiel Adriaensz de Ruyter. Daarnaast bevat het stuken over zijn overlijden en nalatenschap, postuum eerbetoon en herdenkingen. Tevens bevat het enige bestanddelen van het archief van de Admiraliteit Zeeland en van enkele zeeofficieren. Daarnaast zijn archiefstukken aanwezig van zijn drie dochters, hun echtgenoten en nakomelingen en van zijn zoon Engel, vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Een groot deel van het archief bestaat uit documenten over erfeniskwesties tussen leden van vooraanstaande families in Vlissingen en Goes, waar vooral zijn dochter Cornelia en kleinzoon Cornelis de Witte baron de Ruyter bij betrokken waren. Ook bevinden zich in het archief stukken over de verkoop in 1895/1896 van de ‘collectie’ De Ruyter, bestaande uit nagelaten schilderijen, voorwerpen en archivalia van deze zeeheld en zijn nakomelingen aan het Rijk.

Archief de Ruyter