Documenten betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw, 1568-1570 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bestaat onder meer uit rekeningen en boedelinventarissen van individuen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, waarvan in de jaren 1567-1570 de bezittingen in beslag werden genomen omdat zij medeplichtig zouden zijn geweest aan de Nederlandse Opstand. In de documenten kunnen ook de bezittingen van diverse kooplieden worden getraceerd.

Documenten betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw