Archief Gezantschap Zweden, 1944-1954 (Nationaal Archief)

Gedurende de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Nederlanders naar Zweden om via dat land als vrijwilliger naar Engeland uitgezonden te worden. De werkzaamheden (geldelijke ondersteuning, tewerkstelling in Zweedse kampen, repatriëring naar Nederland) ten behoeve van die vrijwilligers werden in de eerste jaren van de oorlog verricht door het te Stockholm gevestigde consulaat-generaal. De taken werden vooral vanaf 1943 overgenomen door het Bureau Zorg Uitgewekenen van het gezantschap. Het archief bevat onder andere stukken betreffende consulaire ambtenaren werkzaam bij het gezantschap en Nederlandse consulaten in Scandinavië, stukken over consulaire bijstand, stukken over scheepvaart en stukken over Zweedse binnenlandse en buitenlandse politiek, waaronder stukken over de Koude Oorlog, bijvoorbeeld over Oost en West-Duitsland, NATO, en Zweedse betrekkingen met Rusland.

Archief Gezantschap Zweden