Database Baltic Connections, ca. 1450 – ca. 1800 (o.a. Nationaal Archief)

Het project Baltic Connections is in de jaren 2005-2007 uitgevoerd door de archieven van alle landen rond de Oostzee. Het Nationaal Archief was de initiator en coördinator van het project. De database bevat beschrijvingen van archivalia die de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de betrokken landen belichten.

Database Baltic Connections

Archivalia uit de Baltische landen met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis, 1191-1792 (Huygens ING)

Deze bronnenpublicatie betreft een selectief overzicht van documenten uit archieven in (voormalige) handelssteden rond de Oostzee. Het gaat om archivalia die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van Nederland.

Archivalia uit de Baltische landen m.b.t. de Nederlandse geschiedenis

Archief Consulaat-Generaal Stockholm, 1896-1946 (Nationaal Archief)

In 1911 werd G.M.E. Immink benoemd als consul generaal. In 1931 werd hij opgevolgd door A.Chr. Uggla, die werd in 1940 door A.M. de Jong opgevolgd. Tot september 1943 was De Jong belast met de uitgewekenen zorg. Later zijn deze werkzaamheden overgenomen door het Bureau Zorg Uitgewekenen van het gezantschap. Per 1 januari 1947 werd het consulaat-generaal opgeheven, de werkzaamheden werden overgenomen door het gezantschap. Het archief bevat onder andere stukken betreffende consulaire ambtenaren werkzaam bij het gezantschap en Nederlandse consulaten in Scandinavië en stukken betreffende consulaire bijstand, stukken over scheepvaart en stukken over de Tweede Wereldoorlog.

Archief Consulaat-Generaal Stockholm

Archief Gezantschap Zweden, 1944-1954 (Nationaal Archief)

Gedurende de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Nederlanders naar Zweden om via dat land als vrijwilliger naar Engeland uitgezonden te worden. De werkzaamheden (geldelijke ondersteuning, tewerkstelling in Zweedse kampen, repatriëring naar Nederland) ten behoeve van die vrijwilligers werden in de eerste jaren van de oorlog verricht door het te Stockholm gevestigde consulaat-generaal. De taken werden vooral vanaf 1943 overgenomen door het Bureau Zorg Uitgewekenen van het gezantschap. Het archief bevat onder andere stukken betreffende consulaire ambtenaren werkzaam bij het gezantschap en Nederlandse consulaten in Scandinavië, stukken over consulaire bijstand, stukken over scheepvaart en stukken over Zweedse binnenlandse en buitenlandse politiek, waaronder stukken over de Koude Oorlog, bijvoorbeeld over Oost en West-Duitsland, NATO, en Zweedse betrekkingen met Rusland.

Archief Gezantschap Zweden

Archief Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland, 1868-1948 (Nationaal Archief)

In 1909 werd mr W.B.R. baron van Welderen Rengers benoemd tot diplomatiek vertegenwoordiger bij de regeringen van Zweden, Noorwegen en Denemarken. In 1919 brak het ministerie van Buitenlandse Zaken met de reeds lang bestaande gewoonte om één gezant bij de drie Scandinavische regeringen te benoemen. Tevens werd de gezant te Stockholm geaccrediteerd bij de Finse regering.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Nederlanders naar Zweden om via dat land als vrijwilliger naar Engeland uitgezonden te worden. Het archief bevat onder andere stukken over de Scandinavische en vooral Zweedse politiek, handel, Nederlandse en internationale scheepvaart op Scandinavië, stukken betreffende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, zowel betreffende Europa als het Verre Oosten. Daaronder vallen ook stukken over de situaties in concentratiekampen, stukken over Nederlandse vluchtelingen in Zweden en stukken betreffende de Zweedse waarneming van Nederlandse belangen in Duitsland, Italië, Japan, en in vele bezette landen.

Archief Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland