Archief Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland, 1868-1948 (Nationaal Archief)

In 1909 werd mr W.B.R. baron van Welderen Rengers benoemd tot diplomatiek vertegenwoordiger bij de regeringen van Zweden, Noorwegen en Denemarken. In 1919 brak het ministerie van Buitenlandse Zaken met de reeds lang bestaande gewoonte om één gezant bij de drie Scandinavische regeringen te benoemen. Tevens werd de gezant te Stockholm geaccrediteerd bij de Finse regering.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Nederlanders naar Zweden om via dat land als vrijwilliger naar Engeland uitgezonden te worden. Het archief bevat onder andere stukken over de Scandinavische en vooral Zweedse politiek, handel, Nederlandse en internationale scheepvaart op Scandinavië, stukken betreffende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, zowel betreffende Europa als het Verre Oosten. Daaronder vallen ook stukken over de situaties in concentratiekampen, stukken over Nederlandse vluchtelingen in Zweden en stukken betreffende de Zweedse waarneming van Nederlandse belangen in Duitsland, Italië, Japan, en in vele bezette landen.

Archief Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland