Machinefabriek en Ketelmakerij Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) Vlissingen 1876-1947 (Gemeentearchief Vlissingen)

De Kon. Mij ‘De Schelde’ (KMS) opgericht 1875. Ze bouw(d)en schepen, machines, ketels, vliegtuigen, autobussen en bruggen. In oktober 2008 werd de naam van het bedrijf gewijzigd in Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSBS).

KMS De Schelde 1876-1947