Machinefabriek en Ketelmakerij Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) Vlissingen 1876-1947 (Gemeentearchief Vlissingen)

De Kon. Mij ‘De Schelde’ (KMS) opgericht 1875. Ze bouw(d)en schepen, machines, ketels, vliegtuigen, autobussen en bruggen. In oktober 2008 werd de naam van het bedrijf gewijzigd in Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSBS).

KMS De Schelde 1876-1947

 

Database veldonderzoek in Oosterschelde en Westerschelde, wrak Brits oorlogsschip HMS Valentine (DANS)

ADC Maritiem heeft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek opwaterfase uitgevoerd in het kader het project vooroeververdediging cluster 3 (VOV3). Op tien locaties in de Oosterschelde en de Westerschelde werd granulair materiaal (bv. staalslakken of breuksteen, etc) gestort en op sommige locaties werd geotextiel op de kreukelberm van de vooroevers aangebracht. Voor het wrak van het Britse oorlogsschip HMS Valentine in het plangebied Nieuwe Neuzenpolder, dat op 15 mei 1940 tot zinken werd gebracht, adviseert ADC Maritiem een aanvullende bureaustudie om inzicht te krijgen op de archeologische waarde van dit wrak. Afhankelijk van deze waarde zal een managementplan gemaakt moeten worden voor behoud van deze locatie in het kader van de voorgenomen werkzaamheden. Besluitvorming over dit wrak zal in overleg met de contactpersoon voor archeologie in de gemeente Terneuzen en het SCEZ moeten worden genomen.

Database veldonderzoek in Oosterschelde en Westerschelde, HMS Valentine

Archief Internationale Vluchtelingen Organisatie, 1945-1953 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 stukken over aspecten van migratie en opvang. Het gaat om stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporten van charitatieve instellingen (o.a. het Rode Kruis, de Hebrew Immigrant Aid Society en de Palestina Pioniers). Ook zijn er gegevens over de eigen organisatie: vergaderstukken, maandrapporten, informatie- en nieuwsbulletins, statistische rapporten betreffende de opvang van vluchtelingen en stukken over scheepspassages (transporten). Het archief bevat tevens een manuscript studie over vijfentwintig jaar vluchtelingenwerk in Nederland.

Archief Internationale Vluchtelingen Organisatie