Maritiem Museum Rotterdam

Thumbnail_maritiem_museum

In het Maritiem Museum Rotterdam (MMR) ontdekken bezoekers de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Met wisselende, eigentijdse tentoonstellingen nemen we jong en oud mee op reis door ons maritieme heden en verleden. We vertellen verhalen, pronken met de topstukken uit onze vooraanstaande collectie en dagen bezoekers uit mee te doen aan een van de vele activiteiten. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland, waar bezoekers op historische schepen en kranen beleven hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon.

Het Maritiem Museum is opgericht in 1873 door Prins Hendrik de Zeevaarder. Hij legde de basis voor het belangrijkste instituut dat het Rotterdamse maritieme erfgoed bewaart, bestudeert en presenteert aan het publiek. De collectie bestaat uit ruim 850.000 objecten die de Nederlandse maritieme historie beslaan van eind vijftiende eeuw tot vandaag de dag. Een tijdspanne die geen enkel ander maritiem museum in ons land in beeld kan brengen. Door de kwaliteit en omvang van deze collectie behoort het museum wereldwijd tot de top van de maritieme musea. Een collectie waar het museum trots op is en koestert voor volgende generaties.

Collectie
De verzameling van het MMR kent een onderverdeling in deelcollecties, gebaseerd op de verschijningsvorm van het object.

Deelcollectie Samenstelling Geregistreerd in Adlib (aantallen records)
Boeken 35979
Periodieken 2296
Cartografie atlassen, kaartboeken, getekende en gedrukte kaarten; boekillustraties (voor zover geregistreerd) 8000
Manuscripten handschriften, correspondentie en overige persoonlijke documenten, monsterboekjes en andere legitimatiebewijzen, e.d. 2963
Bedrijfsgebonden documentatie werfboeken, bestekken, correspondentie 2593
Modellen en maquettes volmodellen, halfmodellen, waterlijn-modellen; technische modellen; diorama’s 3203
Picturalia tekeningen, aquarellen, prenten, (w.o. de prentencollectie De Jonge), schilderijen, boekillustraties (voor zover geregistreerd) 10658
Munten en penningen/ betaalmiddelen en waardestukken munten, penningen, boordgeld, medailles 371
Bedrijfs- en reclamedrukwerk brochures, handleidingen, menukaarten 9038
Foto’s foto’s, fotoseries, fotoalbums, negatieven 124749
Audiovisuele media video’s, films, DVD’s 1019
Kunstnijverheid sier- en gebruiksvoorwerpen, textilia 4411
Technische tekeningen tekeningen, blauwdrukken, e.d. vanaf de 18de eeuw tot heden 28593
Vaartuigen 1:1 vaartuigen 9
Gereedschappen en werktuigen 1558
Instrumenten en technische apparatuur 957
Scheepsuitrustingsstukken 800
Beelden 67
Memorabilia gedenkborden, -penningen, persoonlijke eigendommen, scheepvaartsouvenirs, e.d. 1949
Wapens en geschut 89
Overige nog niet ingedeeld 64
Totaal aantal objectrecords (excl bibliotheek) 201091
Totaal inclusief bibliotheek 239366

Link collectie
Literatuur Maritiem digitaal
Voorwerpen Maritiem digitaal
Maritiem Museum Rotterdam

Contactgegevens
Bezoekadres:
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam
Tel. 010 – 4132680
Postadres:
Postbus 988
3000 AZ Rotterdam
Openingstijden:
– dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur;
– zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur;
– gesloten op maandag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag en Eerste Kerstdag;
– tijdens schoolvakanties ook geopend op maandag van 10.00 tot 17.00 uur.
Website
Maritiem Digitaal
Mailadres