Bronnenuitgave memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de 17e en 18e eeuw, 1605-1788 (Huygens ING)

Memories van overgave zijn bestuurlijke stukken die op handelsposten van de VOC in Azië door vertrekkende gouverneurs werden achtergelaten voor hun opvolgers. De documenten geven een overzicht van de actuele situatie in het betreffende gebied op diverse vlakken. Deze bronnenuitgave omvat dertig memories van gouverneurs in Ambon (1605-1788). De papieren versies zijn grotendeels terug te vinden in de collectie Overgekomen Brieven en Papieren (OBP) van de VOC-kamer in Amsterdam, die wordt bewaard in het Nationaal Archief.

Bronnenuitgave memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de 17e en 18e eeuw