Bronnenuitgave Londense dagboeken jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude, 1940-1945 (Huygens ING)

Jonkheer Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude (1881-1952) was tijdens het interbellum minister van Waterstaat en voorzitter van de Liberale Staatspartij. Daarnaast vervulde hij verschillende nevenfuncties, onder meer bij de koloniale mijnbouwonderneming Billiton Maatschappij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij voorts minister van Oorlog. Zijn Londense dagboeken uit die jaren gaan onder andere over het Nederlandse bedrijfsleven in oorlogstijd, en zijn digitaal raadpleegbaar gemaakt.

Bronnenuitgave Londense dagboeken jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude