Nationaal Register Mobiel Erfgoed (Stichting Mobiele Collectie Nederland)

De Stichting Mobiele Collectie Nederland is een belangenorganisatie die opereert op het terrein van mobiel erfgoed en zich onder meer inzet voor bezitters van historische schepen. Tot de belangrijkste werkzaamheden van de stichting behoort de ontwikkeling van een Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), dat een overzicht biedt van varend, vliegend, rijdend en railgebonden erfgoed in Nederland. In het register zijn momenteel ruim dertig vaartuigen en een baggermolen opgenomen.

NRME