Nationaal Register Mobiel Erfgoed (Stichting Mobiele Collectie Nederland)

De Stichting Mobiele Collectie Nederland is een belangenorganisatie die opereert op het terrein van mobiel erfgoed en zich onder meer inzet voor bezitters van historische schepen. Tot de belangrijkste werkzaamheden van de stichting behoort de ontwikkeling van een Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), dat een overzicht biedt van varend, vliegend, rijdend en railgebonden erfgoed in Nederland. In het register zijn momenteel ruim dertig vaartuigen en een baggermolen opgenomen.

NRME

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (Huygens ING)

In de jaren 1976-1978 verscheen de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden in vier delen, onder hoofdredactie van G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en W.J. van Hoboken. Dit omvangrijke standaardwerk is in digitale versie raadpleegbaar via de resources van het Huygens ING.

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

Thumbnail_FVEN

Nederland heeft de grootste collectie varend erfgoed ter wereld. De vloot is authentiek, goed onderhouden en uniek. Nationaal en internationaal staat de vloot in hoog aanzien. De vloot bestaat uit allerlei typen schepen, zoals stoom- en motorsleepboten, klippers en tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen, botters, bakdekkers en zalmschouwen. De Nederlandse historische vloot is dan ook een zeer belangrijk deel van ons nationale erfgoed: het is ons Nederlands Varend Erfgoed.

Behoudsorganisaties en Federatie

Vele behoudsorganisaties zetten zich op de één of andere manier in voor het behoud van het Nederlands varend erfgoed. Zij doen dat met hulp van talloze vrijwilligers met technische, juridische en organisatorische kwaliteiten. De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van deze behoudsorganisaties. De FVEN (voorheen FONV) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de behoudsorganisaties, en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het varend erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de behoudsorganisaties, onder andere met de registratie van het Nederlands varend erfgoed.

FVEN registreert en waardeert
De FVEN heeft een Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Daarin zijn gegevens over het Nederlands varend erfgoed opgenomen. Het RVEN geeft een zo volledig mogelijk beeld van de technische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw. Het RVEN biedt een overzicht van het Nederlands varend erfgoed, inzicht in de technische en cultuurhistorische kenmerken, en een transparante en openbare toegankelijkheid voor het publiek.

Commissies
– De Registercommissie ontwikkelt, beheert en bewaakt de kwaliteit en de integriteit van het RVEN.
– De Commissie Wet- en Regelgeving signaleert ontwikkelingen over ons varend erfgoed in binnen- en buitenland. De commissie probeert de wetgeving te beïnvloeden, voor zover mogelijk en opportuun voor het varend erfgoed.
– De Restauratiecommissie beoordeelt allerlei restauratieprojecten en adviseert subsidieverstrekkers bij het toekennen van subsidies en bij het te voeren subsidiebeleid.
– De Materialencommissie beheert een voorraad materialen in depot, een materialenfonds en houdt het materialenassortiment actueel. Dat doet zij in overleg met de aangesloten behoudsorganisaties.

Collectie
De schepen die sinds 1995 in het register zijn geregistreerd, staan sinds vorig jaar augustus op de website van het RVEN. Sinds eind 2015 wordt er vrijwel continue gewerkt aan het bijplaatsen van foto’s op de website, doch is dat met meer dan 3000 geregistreerde schepen een forse klus. Op 1 november 2016 staan 3062 vaartuigen uit de 19de en 20ste eeuw geregistreerd als varend erfgoed in het RVEN. (N.B. Dit zijn schepen in eigendom van anderen.)

Link collectie
FVEN

Typen schepen:
vrachtvaart, sleepvaart, visserij, pleziervaart, overheidsdiensten, passagiersvaart, reddingwezen, marine, veerdienst, wonen op het water

type schip aantal
vrachtschip 1238
sleepboot 675
visserijschip 466
pleziervaartuig 450
dienstvaartuig 104
passagiersschip 31
diversen 30
reddingboot 23
marinevaartuig 22
veerboot 12
woonschip 2

Contactgegevens
Postadres:
Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland
p/a Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Postbus 15443
1001 MK Amsterdam
Website FVEN
Website RVEN
Mailadres FVEN
Mailadres RVEN