Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Thumbnail_NIMH

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie, maakt die toegankelijk voor een breed publiek, publiceert wetenschappelijke studies, geeft onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, verzorgt lezingen en geeft beleidsadviezen aan de Defensietop, levert een bijdrage aan de militaire doctrinevorming en beschrijft lopende operaties.

Collectie
Het NIMH beheert ongeveer 10 km aan boeken, tijdschriften, documentatiemateriaal, kaarten, foto’s en films. De collectie documentatiemateriaal bestaat vooral uit documenten over de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië. De beeldcollectie van het NIMH bestaat uit circa twee miljoen foto’s, negatieven, dia’s, digitale fotobestanden en duizenden films en video’s met betrekking tot de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine. De bibliotheekcollectie van het NIMH bestaat uit publicaties over Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast bevat de collectie ook vele boeken over onder meer de internationale operaties van de krijgsmacht, de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië en de krijgsmacht in de Koude Oorlog.

Link collectie
Maritiem digitaal

Publicatiereeksen
– Jaarlijks brengt het NIMH een aantal boeken uit;
– Jaarboek Koninklijke Marine;
– Handboek militaire geschiedenis.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 35
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag
Tel. (Algemeen) 070 – 316 58 36
Tel. (Studiezaal) 070 – 316 28 47
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 8.15 tot 16.45 uur
Website
Mailadres