Onderzoeksgids Emigratie, 1945-1967 (Huygens ING)

Deze onderzoeksgids maakt personen, overheidsinstellingen en particuliere organisaties zichtbaar die hetzij direct of indirect een rol hebben gespeeld in het naoorlogse Nederlandse emigratiebeleid. Van deze actoren zijn de werkzaamheden, onderlinge relaties en archieven onderzocht.

Onderzoeksgids Emigratie