Archief Raad der Amerikaanse Bezittingen, 1801-1806 (Nationaal Archief)

De archieven van de Raad der Amerikaansche Coloniën 1801-1806 bevatten resoluties met toegangen en bijlagen uit het gewoon archief en het geheim archief, afkomstig van het hoogste bestuur, de departementen van Politie en Justitie, Commercie en Finantie, Defensie en Militie en de ambtenaren.
In de subrubrieken waaronder de koloniën zijn gerangschikt zijn diverse stukken te vinden, zoals brieven, kopieboeken, kasboeken en rekeningen,  stukken betreffende criminele processen, dagboeken van de gouverneurs-generaal, logboeken, monsterrollen van burgelijke ambtenaren, militairen en slaven in dienst van het gouvernement van de Kust van Guinea.

Archief Raad der Amerikaanse Bezittingen