Archief WIC, 1624-1800 (Nationaal Archief)

De Tweede West-Indische Compagnie bestond van 1674 tot 1791. Het archief bevat stukken van de bestuurskamers in Amsterdam, Zeeland, het Noorderkwartier, Stad en Lande, op de Maze en van het centrale bestuurscollege, de Heren X. Onder de documenten bevinden zich monsterrollen, octrooien, rekeningen, resoluties, soldijboeken en correspondentie met de koloniën, waaronder Suriname, de Kust van Guinea, Essequebo en Demerary.

Archief WIC

Archief Verspreide West-Indische Stukken, 1614-1875 (Nationaal Archief)

Dit archief bevat uiteenlopende stukken over de Nederlandse koloniën in West-Indië uit de 17e tot en met de 19e eeuw, onder meer over Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten, Berbice, Demerary, Essequebo, de Kust van Guinea, Nieuw-Nederland en Nederlands-Brazilië. De belangrijkste thema’s zijn de slavenhandel en het bestuur in de koloniën. Tot slot bevinden zich in het archief ook documenten over de bestuurskamers van de WIC.

Archief Verspreide West-Indische Stukken

Archief Raad der Koloniën, 1773-1796 (Nationaal Archief)

Na de opheffing van de WIC in 1791 werd de Raad der Koloniën in het leven geroepen om zich met de lopende zaken van de compagnie bezig te houden. Het archief bestaat onder meer uit financiële stukken, resoluties en correspondentie met de Staten-Generaal, de voormalige bestuurskamers van de WIC en de koloniën.

Archief Raad der Koloniën

Archief OWIC, 1621-1711 (Nationaal Archief)

De Oude West-Indische Compagnie was actief van 1621 tot aan haar faillissement in 1674. Het archief bestaat uit stukken van de bestuurskamers in Amsterdam, Delft, Zeeland, het Noorderkwartier en op de Maze, van het Haags Besogne waarin de kamers onderling overleg voerden, en van het centrale bestuurscollege, de Heren XIX. De documenten gaan onder meer over de Kust van Guinea en Nederlands-Brazilië.

Archief OWIC

Archief Kust van Guinea, 1658-1872 (Nationaal Archief)

Met de Kust van Guinea wordt verwezen naar de Nederlandse bezittingen op de Afrikaanse westkust, met name in het huidige Ghana. Het archief bestaat uit twee delen, verdeeld over de jaren 1658-1816 en 1816-1872. Beide gedeeltes bevatten journalen uit het fort Sint George d’Elmina, het middelpunt van het Nederlandse gezag in West-Afrika. Van de tweede periode is daarnaast ook correspondentie met andere posten op de kust aanwezig.

Archief Kust van Guinea

Archief Gouvernementssecretarie, 1684-1828 (Nationaal Archief)

Het archief van de Gouvernementssecretarie in Suriname bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel bevat stukken van de secretarie tot 1816, waaronder correspondentie met de directie van de Sociëteit van Suriname (1728-1816) en het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en Amerika (1796-1816). Het tweede deel van het archief bestaat onder meer uit correspondentie met het Departement van Koloniën; het derde deel behelst het Bureau van het Militair Commandement.

Archief Gouvernementssecretarie

Archief Ambassade Ghana 1965-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Ghana, 1965-1974 bevat stukken betreffende de organisatie in Accra, protocollaire zaken, en dossiers over Ghanese ontwikkelingen op het gebied van juridische en sociale zaken, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, migratie en arbeid, en cultuur, onderwijs en wetenschappen.
Ook zijn er brieven en rapporten inzake onderwerpen als de vaststelling van de territoriale wateren en de restauratie van diverse voormalig Nederlandse forten aan de kust van Ghana.

Archief Ambassade Ghana