Archief Waterstaat / Directie Waterstaat, 1930-1949 (Nationaal Archief)

De in 1930 opgerichte Directie van de Waterstaat behartigde alle technische waterstaatszaken zoals: dijkbeheer van de grote rivieren, aanleg en onderhoud van kanalen, toezicht op de binnenscheepvaart, beheer en onderhoud van zeeweringen, havens, elektriciteitsvoorziening, aanleg en onderhoud van wegen en bruggen, 1930-1949.

Archief Waterstaat / Directie Waterstaat

Archief Commissie Staatsvissershavenbedrijf, 1927 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie van Onderzoek voor het Staatsvissershavenbedrijf (1927) maakt onderdeel uit van een aantal kleinere archieven van afdelingen, diensten en commissies werkzaam op het terrein van verkeer en waterstaat. De stukken bestaan uit notulen, correspondentie, nota’s en een verslag, 1927-1927.

Archief Commissie Staatsvissershavenbedrijf

Archief Staatscommissie Waterstanden Rotterdamse Waterweg, 1907-1919 (Nationaal Archief)

Het archief bevat de neerslag van de werkzaamheden van de Staatscommissie belast met het onderzoek naar de bijzonder hoge waterstanden in de Rotterdamse Waterweg tijdens de stormvloed van 13-14 januari 1916.

Archief Staatscommissie Waterstanden Rotterdamse Waterweg

Archief VW / Aanpassing Veerhavens Den Helder-Texel, 2003-2007 (Nationaal Archief)

Het archief betreft het project Aanpassen Veerhavens Den Helder – Texel. Het bestaat uit nota’s, rapporten, programma’s van eisen en plannen met bijbehorende tekeningen, welke gebruikt zijn bij de besluitvorming rond het project, 2003-2007.

Archief VW / Aanpassing Veerhavens Den Helder-Texel