ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

gidsFrancke-ZB

 

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is de grootste culturele instelling in de provincie Zeeland. Zij vervult de taak van Openbare Bibliotheek in Middelburg, is wetenschappelijke bibliotheek (WSF-bibliotheek) en Planbureau voor Zeeland en heeft tevens de functie van Provinciale Bibliotheekcentrale voor bibliotheken en instellingen.

ZB organiseert en biedt ruimte aan tal van culturele evenementen. Zij ontvangt jaarlijks 400.000 bezoekers, heeft circa 24.000 leden en leent per jaar meer dan 650.000 publicaties uit. Daarnaast verleent zij specifieke diensten aan het onderwijs, het bedrijfsleven, bibliotheken, instellingen en particulieren.

Overzicht collectie:
– Beeldbank Zeeland, met circa 4.000 maritieme foto’s, prentbriefkaarten, affiches en tekeningen;
– Tijdschriftenbank Zeeland, met circa 162.000 pagina’s waaronder enkele honderden maritieme artikelen;
– Krantenbank Zeeland, met 2,1 miljoen pagina’s waaronder talloze maritieme artikelen;
– Zee(uw)post, Sailing Letter-project met (in 2016) circa 500 17de- 18de-eeuwse brieven van en aan Zeeuwen;
– Handschriftencollectie (deels ook bezit KZGW). Tientallen 17de t/m 19de-eeuwse handschriften van onder meer Michiel de Ruyter, de familie Evertsen, Frans Naerebout en C.J.M. Nagtglas (laatste gouverneur fort Sao Jorge del Mina);
– Pamflettencollectie, met circa 3.000 titels uit de periode t/m 1795, waarvan circa 10% maritiem.
– Oud bezit. Collectie maritieme en etnografische werken en atlassen uit de periode voor 1850 met circa 1.000 werken. Maakt deel uit van:
– Boekencollectie, met circa 5.000 maritieme titels waaronder ook diverse maritieme tijdschriften.

Tot de bijzondere collecties van de Zeeuwse Bibliotheek behoren:
– oude kinderboeken en –prenten;
– Zelandica;
– bladmuziek;
– oud bezit.

Activiteiten:
– non-structurele symposia (bijv. 200 jaar afschaffing slavenhandel in 2014);
– lezingen.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Postadres:
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
Tel. 0118-654000
Openingstijden:
– maandag van 13:00 tot 20:00 uur;
– dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur;
– zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.
Website ZB
Catalogus
Mailadres

Bronnenuitgave Tol van Iersekeroord, 1321-1572 (Huygens ING)

Uitgave van de documenten en rekeningen betreffende de Zeeuwse tol, waaraan het handels- en scheepvaartverkeer over de Oosterschelde en later ook over de Westerschelde verplicht was af te dragen.

Bronnenuitgave Tol van Iersekeroord

New Holland Foundation

Thumbnail_NHF

De New Holland Foundation is een stichting voor gemeenschappelijk erfgoed. Vanaf het eind van de 16de eeuw zochten Nederlanders naar handelsmogelijkheden overzee. Er werden koloniën, handelsposten en forten opgezet in Amerika, Afrika, Azië en Australië. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw werd in Brazilië de kolonie ‘Nieuw Holland’ gesticht, waarnaar de naam van deze stichting verwijst. De NHF richt zich op het in kaart brengen en het verspreiden van kennis over deze vaak vergeten geschiedenis in den Vreemde. Op deze manier wil de stichting bijdragen aan een verbetering van de culturele betrekkingen met de vele landen waarmee Nederland een gemeenschappelijk verleden heeft.

Publicaties:
Atlas of Dutch Brazil
Atlas of Dutch North America
Atlas of Dutch Southern Africa
– Zie de website van de NHF voor meer publicaties.

Activiteiten
Lezingen, presentaties en excursies.

Contactgegevens
Bezoekadres (op afspraak):
Prinsengracht 961-E
1017 KL Amsterdam
Website
Mailadres

Maritiem Museum Rotterdam

Thumbnail_maritiem_museum

In het Maritiem Museum Rotterdam (MMR) ontdekken bezoekers de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Met wisselende, eigentijdse tentoonstellingen nemen we jong en oud mee op reis door ons maritieme heden en verleden. We vertellen verhalen, pronken met de topstukken uit onze vooraanstaande collectie en dagen bezoekers uit mee te doen aan een van de vele activiteiten. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland, waar bezoekers op historische schepen en kranen beleven hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon.

Het Maritiem Museum is opgericht in 1873 door Prins Hendrik de Zeevaarder. Hij legde de basis voor het belangrijkste instituut dat het Rotterdamse maritieme erfgoed bewaart, bestudeert en presenteert aan het publiek. De collectie bestaat uit ruim 850.000 objecten die de Nederlandse maritieme historie beslaan van eind vijftiende eeuw tot vandaag de dag. Een tijdspanne die geen enkel ander maritiem museum in ons land in beeld kan brengen. Door de kwaliteit en omvang van deze collectie behoort het museum wereldwijd tot de top van de maritieme musea. Een collectie waar het museum trots op is en koestert voor volgende generaties.

Collectie
De verzameling van het MMR kent een onderverdeling in deelcollecties, gebaseerd op de verschijningsvorm van het object.

Deelcollectie Samenstelling Geregistreerd in Adlib (aantallen records)
Boeken 35979
Periodieken 2296
Cartografie atlassen, kaartboeken, getekende en gedrukte kaarten; boekillustraties (voor zover geregistreerd) 8000
Manuscripten handschriften, correspondentie en overige persoonlijke documenten, monsterboekjes en andere legitimatiebewijzen, e.d. 2963
Bedrijfsgebonden documentatie werfboeken, bestekken, correspondentie 2593
Modellen en maquettes volmodellen, halfmodellen, waterlijn-modellen; technische modellen; diorama’s 3203
Picturalia tekeningen, aquarellen, prenten, (w.o. de prentencollectie De Jonge), schilderijen, boekillustraties (voor zover geregistreerd) 10658
Munten en penningen/ betaalmiddelen en waardestukken munten, penningen, boordgeld, medailles 371
Bedrijfs- en reclamedrukwerk brochures, handleidingen, menukaarten 9038
Foto’s foto’s, fotoseries, fotoalbums, negatieven 124749
Audiovisuele media video’s, films, DVD’s 1019
Kunstnijverheid sier- en gebruiksvoorwerpen, textilia 4411
Technische tekeningen tekeningen, blauwdrukken, e.d. vanaf de 18de eeuw tot heden 28593
Vaartuigen 1:1 vaartuigen 9
Gereedschappen en werktuigen 1558
Instrumenten en technische apparatuur 957
Scheepsuitrustingsstukken 800
Beelden 67
Memorabilia gedenkborden, -penningen, persoonlijke eigendommen, scheepvaartsouvenirs, e.d. 1949
Wapens en geschut 89
Overige nog niet ingedeeld 64
Totaal aantal objectrecords (excl bibliotheek) 201091
Totaal inclusief bibliotheek 239366

Link collectie
Literatuur Maritiem digitaal
Voorwerpen Maritiem digitaal
Maritiem Museum Rotterdam

Contactgegevens
Bezoekadres:
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam
Tel. 010 – 4132680
Postadres:
Postbus 988
3000 AZ Rotterdam
Openingstijden:
– dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur;
– zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur;
– gesloten op maandag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag en Eerste Kerstdag;
– tijdens schoolvakanties ook geopend op maandag van 10.00 tot 17.00 uur.
Website
Maritiem Digitaal
Mailadres

Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum is het nationaal maritiem museum van Nederland en beheert een collectie van circa 350.000 objecten over de scheepvaartgeschiedenis van Nederland, een van de belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Onder het motto ‘Water verbindt werelden’ laat het museum zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn en specifiek welke impact dit heeft op het leven van zoveel individuen.

Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in het rijksmonument ’s Lands Zeemagazijn in Amsterdam. Het classicistische gebouw uit 1656 werd ontworpen door Daniël Stalpaert en fungeerde als het magazijn van de Admiraliteit van Amsterdam. Tot 1972 was de Koninklijke Marine eigenaar en was het gebouw nog altijd magazijn en opslagruimte totdat het een tweede leven kreeg als de nieuwe thuishaven voor de collectie van Het Scheepvaartmuseum.

Collectie
De collectie van Het Scheepvaartmuseum wordt beschouwd als één van de beste maritieme collecties ter wereld. De collectie, die nu meer dan 350.000 voorwerpen bevat, werd vanaf 1916 opgebouwd door de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. In 1975 nam de Staat der Nederlanden de collectie in permanente bruikleen. Sinds 1994 belast het Rijk Het Scheepvaartmuseum met het beheren en presenteren van de collectie en met de invoering van de Erfgoedwet in 2016 is Het Scheepvaartmuseum een rijkscollectie beherende instelling.

De collecties nautische instrumenten, globes, cartografie, schilderijen, scheepsmodellen en de bibliotheekcollectie zijn hoogtepunten van internationale betekenis. Van nationaal belang zijn de deelcollecties kunstnijverheid, technische tekeningen en fotografie. Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van 80 historische vaartuigen waaronder de Koningssloep, en één varend monument: het in 1900 gebouwde directieschip en ijsbreker van Rijkswaterstaat ss Christiaan Brunings.

Activiteiten
Naast verschillende tijdelijke tentoonstellingen en publieksevenementen organiseert Het Scheepvaartmuseum ook meerdere inhoudelijke activiteiten, waaronder het jaarlijkse Museumsymposium (in november) en de Fellowshipsmiddag (in februari). Verder brengt het museum met regelmaat publicaties uit over uiteenlopende maritieme onderwerpen.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
Tel. 020 – 52 32 222

Openingstijden
– dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur
– gesloten op maandag, Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningsdag

Website
Mailadres
Nieuwsbrief