Archief Gecommitteerden Kabeljauwvisserij, 1767-1818 (Nationaal Archief)

Het archief Gecommitteerden Kabeljauwvisserij, 1767-1818 bevat onder andere ingekomen en uitgaande stukken van het college, lijsten van aangevoerde hoeveelheden vis en de daarvoor betaalde prijzen, een brief van de secretaris over het archief van het college en een beschrijving van de werkwijze van het college. Ook bevindt zich in het archief een reisjournaal van een visserschip naar IJsland en een memorie betreffende het aantal schepen dat van 1767-1818 per jaar uit Maassluis ter Beugvaart uitvoer.

Archief Gecommitteerden Kabeljauwvisserij