Archief Consulaat Lissabon, 1757-1935 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat Lissabon (1757-1935) bestaat voornamelijk uit correspondentie. Tevens bevat het archief een register van Nederlandse koopvaardijschepen welke de Portugese havens hebben aangedaan in de jaren 1803-1825. Daarnaast hebben de bescheiden betrekking op notulen en resloutiën van vergaderingen van de consul-generaal, financiële zaken, paspoorten, stukken over de rechtspraak, evenals stukken aangaande koopvaardijschepen, marine personeel, en stukken afkomstig van de thesauriers der conservatoire en armenkassen te Lissabon en Porto.

Archief Consulaat Lissabon