Archief VW / DG Scheepvaart, 1840-2002 (Nationaal Archief)

Het archief DG Scheepvaart, 1840-2002, bevat onder meer vergaderverslagen van commissies en werkgroepen, verslagen van conferenties en symposia, correspondentie en Kamervragen. Ook bevat het Nederlandse bijdragen aan vergaderingen van verschillende werkgroepen van de internationale organisaties zoals het IMCO (Inter-governmental Maritime Consultative Organization) en de IMO (International Maritime Organization). In de delen Privatisering Loodswezen en Scheldevaart zijn vooral documenten aangetroffen over het wijzigen van de Loodswet 1957 en van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart met daarin processen-verbaal van 1840 tot en met 1992.

Archief VW / DG Scheepvaart