WO2-oorlogsbronnen (Netwerk Oorlogsbronnen)

Oorlogsbronnen van 100 organisaties zijn onderdeel van oorlogsbronnen.nl/zoeken. Er staan nu ruim 10.000.000 WO2-bronnen in de WO2-zoekmachine. Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in de fysiek verspreide bronnen, en doet dat onder meer via de Collectieportal. Er wordt gebouwd aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden

BiZa / Strandvonderij, 1813-1877 (Nationaal Archief)

Het archief van de Strandvonderij, 1813-1878 bestaat uit chronologisch geordende stukken die gelicht zijn uit de verbalen van het departement van Binnenlandse zaken, betrekking hebbend op strandjutten en het loodswezen. Daarnaast bevat het archief afschriften van zeventiende- en achttiende-eeuwse reglementen op dit gebied en een verzameling stukken betreffende het fregat Lutine, dat in 1799 zonk voor de kust van Terschelling.

Archief BiZa / Strandvonderij

Archief College Grote Visserij, 1575-1859 (Nationaal Archief)

Het archief College Grote Visserij, 1575-1859 is opgedeeld in de periodes 1578-1795, 1795-1823 en 1823-1857 (1859), met onder andere agenda’s, resoluties, ingekomen en uitgaande stukken. Ook zijn er stukken betreffende konvooiering, pilotage (loodswezen), benoeming van ambtenaren, justitiële zaken, haringverwerking en financiën. In de stukken van voor 1795 zijn ook stukken over buitenlandse betrekkingen. Voor de periodes 1795-1823 en 1823-1857 zijn er scheepsjournalen en andere stukken over hospitaalschepen aanwezig zijn.

Archief College Grote Visserij

Archief Loodswezen Rotterdam, 1924-1949 (Nationaal Archief)

Het archief Loodswezen Rotterdam, 1924-1949 bevat ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1924-1934 en 1940-1949. Tevens bevat het eigentijdse toegangen op ingekomen en uitgaande stukken over een langere periode. Ook bevinden zich in het archief onder meer registers van beloodste schepen, stukken over verlichting en bebakening, stamregisters met informatie over loods personeel en registers van kustwachters, en stukken over financiën, zoals kas-giroboeken.

Archief Loodswezen Rotterdam

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (Huygens ING)

In de jaren 1976-1978 verscheen de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden in vier delen, onder hoofdredactie van G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en W.J. van Hoboken. Dit omvangrijke standaardwerk is in digitale versie raadpleegbaar via de resources van het Huygens ING.

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

Archief Waterstaat / Personeel en Sociale Zaken, 1944-1945 (Nationaal Archief)

Het grootste deel van het archief Personeel en Sociale Zaken, 1944-1945, bestaat dossiers betreffende ambtenaren van de Luchtvaartdienst, Mijnwezen, Rijksverkeersinspectie, Scheepvaartinspectie, Rijkswaterstaat (o.a. loodswezen, meteologisch instituut en Zuiderzeewerken) en het Spoor- en Tramwegpersoneel.

Archief Waterstaat / Personeel en Sociale Zaken

Archief VW / DG Scheepvaart, 1840-2002 (Nationaal Archief)

Het archief DG Scheepvaart, 1840-2002, bevat onder meer vergaderverslagen van commissies en werkgroepen, verslagen van conferenties en symposia, correspondentie en Kamervragen. Ook bevat het Nederlandse bijdragen aan vergaderingen van verschillende werkgroepen van de internationale organisaties zoals het IMCO (Inter-governmental Maritime Consultative Organization) en de IMO (International Maritime Organization). In de delen Privatisering Loodswezen en Scheldevaart zijn vooral documenten aangetroffen over het wijzigen van de Loodswet 1957 en van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart met daarin processen-verbaal van 1840 tot en met 1992.

Archief VW / DG Scheepvaart