Archief Ambassade en consulaten Frankrijk, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en consulaten Frankrijk 1955-1974 bevat stukken inzake juridische aangelegenheden, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, cultuur en defensie. Stukken aangaande juridische aangelegenheden betreffen o.a. de grenskwestie Suriname – Frans-Guyana (1966 – 1974) en de vergoeding van oorlogsschade geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog (ten behoeve van Nederlandse nazislachtoffers woonachtig in Frankrijk, 1958 – 1971). Voorts zijn er stukken te vinden betreffende de werkzaamheden en de vergaderingen van de Internationale Commissie tegen Rijnverontreiniging. Ook zijn veel stukken opgenomen betreffende de economische, financiële en sociale politiek van Frankrijk, de winning en voorziening van aardolie en -gas, de kernproeven van Frankrijk in de Stille Zuidzee. Ten slotte zijn stukken te vinden betreffende het Nederlands-Frans Cultureel Verdrag.

Archief Ambassade en consulaten Frankrijk