Database Baltic Connections, ca. 1450 – ca. 1800 (o.a. Nationaal Archief)

Het project Baltic Connections is in de jaren 2005-2007 uitgevoerd door de archieven van alle landen rond de Oostzee. Het Nationaal Archief was de initiator en coördinator van het project. De database bevat beschrijvingen van archivalia die de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de betrokken landen belichten.

Database Baltic Connections

Archief Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland, 1868-1948 (Nationaal Archief)

In 1909 werd mr W.B.R. baron van Welderen Rengers benoemd tot diplomatiek vertegenwoordiger bij de regeringen van Zweden, Noorwegen en Denemarken. In 1919 brak het ministerie van Buitenlandse Zaken met de reeds lang bestaande gewoonte om één gezant bij de drie Scandinavische regeringen te benoemen. Tevens werd de gezant te Stockholm geaccrediteerd bij de Finse regering.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Nederlanders naar Zweden om via dat land als vrijwilliger naar Engeland uitgezonden te worden. Het archief bevat onder andere stukken over de Scandinavische en vooral Zweedse politiek, handel, Nederlandse en internationale scheepvaart op Scandinavië, stukken betreffende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, zowel betreffende Europa als het Verre Oosten. Daaronder vallen ook stukken over de situaties in concentratiekampen, stukken over Nederlandse vluchtelingen in Zweden en stukken betreffende de Zweedse waarneming van Nederlandse belangen in Duitsland, Italië, Japan, en in vele bezette landen.

Archief Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland

Archief Ambassade Finland, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade in Finland, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken; stukken over de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijk bezoek); juridische aangelegenheden; verkeer en vervoer (lucht- en scheepvaart); economische berichtgeving; handelsverkeer.
Verder zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek en de verhouding tot de Sovjet-Unie, buitenlandse diplomatieke betrekkingen en deelname aan internationale organisaties (o.a. Noordse Raad, VN, de Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht, NAVO, EEG).

Archief Ambassade Finland