Archief Ambassade Paraguay, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Paraguay 1955-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Ook zijn er stukken aanwezig omtrent openbare orde, verkeer en vervoer (scheep- en luchtvaart), de economie en de economische betrekkingen van Paraguay met het buitenland, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Paraguay (w.o. betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Paraguay

Archief Gezantschap Argentinië, 1911-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap Argentinië 1911-1954 bevat correspondentie en stukken over de organisatie. Er zijn tevens stukken over lucht- en scheepvaart (inclusief de visserij), diverse verdragen, handels- en deviezenverkeer, maatregelen betreffende de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische kwestie en politieke rapportage inzake politieke en economische zaken in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Tevens bevat de inventaris het gedeponeerd archief van het Consulaat te Buenos Aires (1919-1948) en het archief Handelmissie en Financiële missie (1946-1949).

Archief Gezantschap Argentinië