Archief Admiraliteiten / Restbescheiden, 1595-1792 (Nationaal Archief)

Dit archief bestaat uit enkele documenten van het Haagse Besogne uit de 18e eeuw en uit stukken over convooien en licenten, de marine, de equipage van schepen en oorlog op zee. Verder omvat het archief 18e-eeuwse plakkaten van de Admiraliteit op de Maze en enkele documenten over handel en visserij.

Archief Admiraliteiten / Restbescheiden