Archief Consulaat-Generaal Hong Kong, 1895-1920 (Nationaal Archief)

Het Consulaatsarchief Hongkong, 1895-1920 bevat naast algemene correspondentie (waaronder een rapportage omtrent verdachte handelingen van E.F.E. Douwes Dekker, leider der Indische Partij), verder stukken betreffende de zorg voor Nederlanders en Nederlandse onderdanen, speciaal in (Zuid-)China. Tevens zijn er stukken omtrent politieke aangelegenheden van China; m.b.t. werving van Chinese koelies en zeelieden; over scheepvaart, handel en telegrafie; en over bezoek van Nederlandse oorlogsschepen aan China.

Archief Consulaat-Generaal Hong Kong