Archief Ambassade en Consulaat(-Generaal) Zwitserland, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade en het Consulaat(-Generaal) in Zwitserland, 1955-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevatten stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden (eigendomsrecht, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog w.o. oorlogsschadeclaims), openbare orde en gezondheidszorg, verkeer en vervoer (Rijnvaart, luchtvaart, media), de economie en de economische betrekkingen van Zwitserland met het buitenland, sociale kwesties, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden (ruimteonderzoek en kernenergie), en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Zwitserland (w.o. defensie, wapenleveranties, burgerbescherming en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade en Consulaat(-Generaal) Zwitserland