Archief Collot d’Escury, 1300-1962 (Nationaal Archief)

Het archief van het geslacht Collot d’Escury bevat persoonlijke stukken. Leden van de familie waren in de 17e en 18e eeuw hoofdzakelijk in krijgsdienst. Daarnaast zijn er stukken omtrent hun particuliere belangen: huizen en landerijen. Ook bevat het archief brieven, manuscripten, scheepsjournalen en genealogieën.

Archief Collot d’Escury