Archief Kust van Guinea, 1658-1872 (Nationaal Archief)

Met de Kust van Guinea wordt verwezen naar de Nederlandse bezittingen op de Afrikaanse westkust, met name in het huidige Ghana. Het archief bestaat uit twee delen, verdeeld over de jaren 1658-1816 en 1816-1872. Beide gedeeltes bevatten journalen uit het fort Sint George d’Elmina, het middelpunt van het Nederlandse gezag in West-Afrika. Van de tweede periode is daarnaast ook correspondentie met andere posten op de kust aanwezig.

Archief Kust van Guinea