Archief Colterman, 1664-1701 (Nationaal Archief)

Het archief bevat ambtelijke stukken van Gerard Colterman met betrekking tot zijn werkzaamheden als gedeputeerde in het Admiraliteitscollege van Amsterdam gedurende de Tweede Engels-Nederlandse Zeeoorlog: brieven, stukken over de oorlogsvloot (equipage en aanbouw), stukken van inspectiereizen en rapporten over strijd op zee tegen de Engelsen. Verder zijn er stukken aan hem als afgevaardigde namens Holland in de Staten-Generaal gedurende 1667-1670, waaronder brieven. Van Cornelis Colterman zijn er enkele ambtelijke stukken als lid van Gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier van Holland, 1698-1701.

Archief Colterman