Archief Fagel supplement, 1524-1795 (Nationaal Archief)

De familie Fagel had zich gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw ontwikkeld tot een aanzienlijk regentengeslacht. Dit blijkt uit de ambten die verschillende leden bekleedden. Veel familieleden waren bijvoorbeeld griffier van de Staten-Generaal. Het archief is ingedeeld in rubrieken: correspondentie van de griffiers Fagel, retroacta betreffende Generaliteitscolleges en Generaliteitsbemoeienissen. De stukken afkomstig van de Generaliteitscolleges betreffen de Staten-Generaal, Raad van State, Generaliteitsrekenkamer, Admiraliteitscolleges en het Huis van Oranje. De stukken in de rubriek Generaliteitsbemoeienissen handelen over gewestelijke zaken, militaire- en zeezaken, financiële kwesties, buitenlandse zaken, religie en kerkelijke zaken, jurisdictie en justitiële zaken. Daarnaast ook stukken over de Generaliteitslanden, de VOC en WIC, Suriname en de Antillen. De verzameling stukken van Hendrik Fagel de Oude bevat een overzicht aan gewone en secrete resoluties van de Staten-Generaal door de jaren heen (van 1585 tot 1775) en generale indices op die resoluties, zo ook voor de Staten van Holland en de Raad van State.

Archief Fagel supplement