Archief Compagnie Canal Suez, 1861-1956 (Nationaal Archief)

Het archief van de Compagnie Canal Suez, 1861-1956 bevat met name processen-verbaal van de vergaderingen van de commission consultative internationale des travaux, en correspondentie over het Suezkanaal van commissielid W.F. Leemans, ingenieur bij Rijkswaterstaat.

Archief Compagnie Canal Suez