Archief Price Papers, 1700-1900 (Nationaal Archief)

De Price Papers van de High Court of Admirality over de periode 1776-1797 bevatten inbeslaggenomen documenten afkomstig van door de Engelsen buitgemaakte Nederlandse koopvaardij- en oorlogsschepen. Een inventaris, alsmede een index met daarin vermeld de namen van de veroverde schepen, de naam van de bewindvoerder c.q. eigenaar van het schip, het jaar van verovering en eventuele opmerkingen, maakt deel uit van dit archief op microfilm.

Archief Price Papers