Archief Inspecteurs Waterstaat, 1849-1930 (Nationaal Archief)

Het archief Inspecteur Waterstaat, 1849-1930, bevat agenda’s, indices en klappers van de inspecteurs van Waterstaat in de 1ste en 2de inspectie en van de inspecteur in Algemene Dienst. De index laat een uitvoerige lijst van onderwerpen zien, zoals baggerwerken, inpoldering en scheepvaart ook zaken als vluchtplannen bij overstroming uit de jaren 1861-1862, de mosselteelt in de Zeeuwse stromen 1887-1928 en beplanting in het winterbed van de Maas, 1883-1893.

Archief Inspecteurs Waterstaat