Archief Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 1551-1870 (Nationaal Archief)

De archieven van de eerste nationale waterstaatsorganisatie, 1551-1870 die door de centralisatie van het rivieren waterstaatsbeheer na 1798 werd opgericht. De belangrijkste onderwerpen zijn: zeeweringen, rivieren, dijken, wegen, tollen, kanalen, polders, droogmakerijen, veenderijen, molens en spoorwegen.

Archief Inspecteurs Waterstaat vóór 1850