Archief Lijnbaan Amsterdam, 1712-1892 (Nationaal Archief)

Archief van de lijnbaan die in de 18e eeuw onder beheer van het admiraliteitscollege van Amsterdam stond en in de 19e eeuw door de marine werd geëxploiteerd, onder meer bestaande uit registers en soldijboeken. Het archief bevat tevens enkele 19e-eeuwse stukken van de Rotterdamse lijnbaan.

Archief Lijnbaan Amsterdam