Archief Loodswezen Rotterdam, 1924-1949 (Nationaal Archief)

Het archief Loodswezen Rotterdam, 1924-1949 bevat ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1924-1934 en 1940-1949. Tevens bevat het eigentijdse toegangen op ingekomen en uitgaande stukken over een langere periode. Ook bevinden zich in het archief onder meer registers van beloodste schepen, stukken over verlichting en bebakening, stamregisters met informatie over loods personeel en registers van kustwachters, en stukken over financiën, zoals kas-giroboeken.

Archief Loodswezen Rotterdam