Archief Marine-etablissement Hellevoetsluis, 1738-1913 (Nationaal Archief)

Het archief Marine-etablissement Hellevoetsluis, 1738-1913 bevat chronologisch geordende uitgaande brieven, per autoriteit (minister van Marine, directeur der Marine te Rotterdam en anderen) geordende ingekomen brieven, met de vermelding van de hierop genomen beslissingen. Daarnaast zijn er looporders, verzamelde zeeorders, financiële stukken als kasboeken en grootboeken, een register van gerepareerde schepen, geheime rapporten over bezoeken aan buitenlandse vloten en scheepswerven, en een aantal verslagen.

Archief Marine-etablissement Hellevoetsluis