Database VOC-schepen, 1598-1793 (VOCsite)

De VOCsite is gevormd rond de database die informatie over honderden VOC-schepen bevat. Verder zijn op de website gegevens te vinden over de geschiedenis van de VOC en haar handelsposten.

Database VOC-schepen

Database Baltic Connections, ca. 1450 – ca. 1800 (o.a. Nationaal Archief)

Het project Baltic Connections is in de jaren 2005-2007 uitgevoerd door de archieven van alle landen rond de Oostzee. Het Nationaal Archief was de initiator en coördinator van het project. De database bevat beschrijvingen van archivalia die de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de betrokken landen belichten.

Database Baltic Connections

Archief Admiraliteiten / Van Kinckel, 1649-1792 (Nationaal Archief)

Hendrik August baron van Kinckel bekleedde diverse functies als marineofficier in de 18e eeuw. Zijn archief bestaat onder meer uit brieven, rapporten, resoluties en uiteenlopende documenten over bemanningsleden.

Archief Admiraliteiten / Van Kinckel

Archief Admiraliteiten / Hinxt, 1753-1795 (Nationaal Archief)

Dit is het archief van marineofficier Dooitse Eelkes Hinxt, die in 1797 in de Zeeslag bij Kamperduin om het leven kwam. Het archief bestaat uit scheepsjournalen, brieven en diverse boeken.

Archief Admiraliteiten / Hinxt

Archief Admiraliteiten / Florijn, 1774-1817 (Nationaal Archief)

Dit archief bestaat uit stukken die vooral over (onderwijs in) navigatie handelen. De documenten zijn afkomstig van Jacob Florijn, die in de 18e en 19e eeuw achtereenvolgens in dienst was bij de Admiraliteit op de Maze, het Committé tot de zaken van de Marine en de latere marinebesturen.

Archief Admiraliteiten / Florijn

Digitaal archief Shipwreck Journals (Nationaal Archief en Western Australian Museum)

Het Nationaal Archief en Western Australian Museum bouwen momenteel samen aan een digitaal archief met scheepsjournalen en andere documenten over VOC-schepen die in de 17e en 18e eeuw schipbreuk leden op de westkust van Australië.

Digitaal archief Shipwreck Journals