Archief Nijssen, 1771-1806 (Nationaal Archief)

Dit archief bevat stukken A.H. Nijssen (1771-1806) Hij was consul van Nederland en van de Republiek(Dubrovnik) te Tunis. Het archief bevat brieven van met name genoemde personen en akten van de consulaire kanselarij betreffende handels- en scheepvaartzaken en betreffende personen, bijvoorbeeld in het geval van nalatenschappen, schuldbekentenissen of (getuigen)verklaringen.

Archief Nijssen