Archief Consulaten Frans Noord-Afrika, 1881-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordigingen in Frans Noord-Afrika (later Marokko en Tunesië), 1881-1954 bevat  correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie en het personeel. Ook bevat het stukken over het Statuut van Tanger en de Internationale Zone, Spaans Marokko, de registratie van Nederlanders en overige personen, diverse scheepvaartaangelegenheden (waaronder informatie over diverse havens in de regio), de politieke situatie en onlusten in Marokko en de economische situatie aldaar.

Archief Consulaten Frans Noord-Afrika

Archief Ambassade Tunesië, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade Tunesië, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken over 1969-1974; stukken over lucht- en scheepvaart; economische betrekkingen, handelsbetrekkingen en industrie; economische en technische samenwerking en hulpverlening (o.a. oprichting veeteeltinstructiebedrijf en tuinbouw instructiecentrum). Ook zijn er stukken over de binnenlandse politieke ontwikkelingen, de buitenlandse diplomatieke betrekkingen en samenwerking met internationale organisaties (oa. EEG, VN en OAE).

Archief Ambassade Tunesië

Archief Nijssen, 1771-1806 (Nationaal Archief)

Dit archief bevat stukken A.H. Nijssen (1771-1806) Hij was consul van Nederland en van de Republiek(Dubrovnik) te Tunis. Het archief bevat brieven van met name genoemde personen en akten van de consulaire kanselarij betreffende handels- en scheepvaartzaken en betreffende personen, bijvoorbeeld in het geval van nalatenschappen, schuldbekentenissen of (getuigen)verklaringen.

Archief Nijssen

Archief Consulaat Tunis tot 1813, 1759-1813 (Nationaal Archief)

Archief met documenten van het Nederlandse consulaat in Tunis. Hieronder bevinden zich ook stukken over de protectie van de Nederlandse handel en scheepvaart en activiteiten van de marine in de Middellandse Zee.

Archief Consulaat Tunis tot 1813

Archief Consulaat Tunis, 1814-1884 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat te Tunis (1814-1884) bestaat vooral uit correspondentie van de verschillende consuls van het geslacht Nijssen. Ook bevat het archief manifesten van scheepskapiteins, stukken aangaande de scheepvaart, een paspoortenregister, en een aquarel van een landschap.

Archief Consulaat Tunis