Archief Steinmetz, 1648-1951 (Nationaal Archief)

Het archief van C.Ph.C.E. Steinmetz bevat afschriften, uittreksels en aantekeningen betreffende de VOC, Nederlands Oost-Indië (speciaal Sumatra en Java in de 1e helft van de 19e eeuw), Suriname en St. Maarten (over de slavenemancipatie). Er zijn ook enige scheepsjournalen, correspondentie met verschillende personen en genealogische aantekeningen betreffende Indische families. Verder zijn er afschriften van stukken van A.J. Bauduin.

Archief Steinmetz