Archief de Jonge, 1244-1881 (Nationaal Archief)

Dit archief bevat stukken en aantekeningen die door de Jonge verzameld zijn voor zijn diverse historische publicaties, overwegend in het kader van de geschiedenis van het Nederlandse zeewezen. Er zijn aantekeningen met betrekking tot diverse onderwerpen zoals loopbanen van officieren en de vlootsterkte, een aantal extract-resoluties van de Staten-Generaal en de Admiraliteiten, afschriften van brieven van diverse vlootvoogden.

Archief de Jonge