Archief Voorcompagnieën, 1594-1603 (Nationaal Archief)

Archief van handelscompagnieën uit Amsterdam, Delft en Middelburg die in de jaren voorafgaand aan de oprichting van de VOC expedities naar Azië ondernamen. Onder de stukken bevinden zich resoluties en brieven.

Archief Voorcompagnieën