Archief VOC, 1602-1811 (Nationaal Archief)

Archief van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) met stukken van de zes bestuurskamers in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Zeeland, Hoorn en Enkhuizen en van het centrale bestuurscollege, de Heren XVII. Het archief bevat onder meer correspondentie, financiële stukken, monsterrollen, resoluties, soldijboeken.

Archief VOC