Verhalenvanger ms Oranje

Het Scheepvaartmuseum opende in september 2018 de tentoonstelling ms Oranje | Koers gewijzigd. Onder de bezoekers waren veel voormalig passagiers, bemanningsleden en nazaten van betrokkenen die in periode 1939-1964 aan boord van het schip gevaren hebben. Om hun bijzondere herinneringen te bewaren heeft het museum in samenwerking met zes studenten van de Hogeschool van Amsterdam een ‘Verhalenvanger’ ontwikkeld. Bezoekers kunnen hier hun eigen ervaringen delen en de verhalen van anderen nalezen.

Verhalenvanger

Database FLINAVA, 1680-1700 (Universiteit Leiden)

De database Fluitschepen in de intra-Aziatische vaart van de VOC, 1680-1700 (FLINAVA) bevat gegevens over de reizen die fluitschepen in dienst van de VOC aan het einde van de zeventiende eeuw in Azië maakten. De database werd in 2016-2017 aangelegd door Tom Quist (MA-student Maritime History) in het kader van diens masterscriptie.

Database FLINAVA

Archief Voorcompagnieën, 1594-1603 (Nationaal Archief)

Archief van handelscompagnieën uit Amsterdam, Delft en Middelburg die in de jaren voorafgaand aan de oprichting van de VOC expedities naar Azië ondernamen. Onder de stukken bevinden zich resoluties en brieven.

Archief Voorcompagnieën

Archief VOC, 1602-1811 (Nationaal Archief)

Archief van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) met stukken van de zes bestuurskamers in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Zeeland, Hoorn en Enkhuizen en van het centrale bestuurscollege, de Heren XVII. Het archief bevat onder meer correspondentie, financiële stukken, monsterrollen, resoluties, soldijboeken.

Archief VOC

Archief Hoge Regering Batavia, 1602-1827 (Nationaal Archief)

Stukken uit het archief van het centrale bestuursorgaan van de VOC in Azië, de Hoge Regering te Batavia. De documenten bevatten informatie over het bestuur aldaar en van de vele handelsposten in de rest van Azië. Het originele archief van de Hoge Regering bevindt zich in het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) te Jakarta.

Archief Hoge Regering Batavia

Archief Boekhouder-Generaal Batavia, 1699-1801 (Nationaal Archief)

Archief met stukken over de handel in en het vervoer van goederen door de VOC in Azië en tussen de Republiek en Azië, bestaande uit grootboeken, handelsboeken en journalen. De in totaal 55 banden over dit goederenverkeer vormen de bouwstenen voor de database Boekhouder-Generaal Batavia die tussen 2008 en 2013 is opgezet door het Huygens ING – KNAW.

Archief Boekhouder-Generaal Batavia

Archief Staatscommissie Suez, 1856-1859 (Nationaal Archief)

Het archief van de Staatscommissie Suez, 1856-1959 betreft het onderzoek naar de gevolgen van de doorsnijding van de landengte van Suez voor de handel en scheepvaart tussen Nederland en Nederlands-Indië.

Archief Staatscommissie Suez