Archief J. de Vries, 1947-1949 (Nationaal Archief)

Het werkarchief van J. de Vries, hoofd van het Bureau Binnenscheepvaart van het directoraat-generaal van het Verkeer, dat als opdracht had het bestuderen en normaliseren van de waterwegen in de vier noordelijke provincies. Onderwerpen die in het archief aanbod komen hebben relatie tot subcommissies die tot taak hadden het inventariseren van het typen binnenvaartschepen, het bestuderen van de exploitatie van de Drentse Kanalen, het verzamelen van gegevens van kunstwerken gelegen in vaarwegen, en een studie naar het goederenvervoer te water, 1947-1949.

Archief J. de Vries