Alex Poldervaart

Deel 3, visserij:
‘De heruitgave van de NMGN stelt mij en mijn mede-auteurs in staat de nieuwste inzichten op het gebied van de visserij in deze periode in een leesbaar verhaal voor het voetlicht te brengen.’

Deel  4, visserij:
‘Sinds het verschijnen van de eerste Maritieme Geschiedenis (1976-1978) hebben de ontwikkelingen in de zee- en kustvisserij niet stilgestaan. De NMGN is het standaardwerk bij uitstek waarin die recente visserijgeschiedenis een plaats krijgt.’

cv Alex Poldervaart
E-mail

Jurjen Leinenga

Jurjen R. Leinenga

‘Sinds het verschijnen van de oude Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (MGN) is het onderzoek naar walvisvaart andere vragen gaan stellen. Biologische effecten van het langdurig jagen op walvispopulaties en de gevolgen van veranderingen in het ecosysteem van een vangstgebied krijgen nu ook aandacht, naast de oude vragen naar de winstgevendheid en het ondernemerschap in deze maritieme bedrijfstak. Het voortschrijdend inzicht dat deze nieuwe probleemstellingen heeft opgeleverd verdient een plek in de nieuwe MGN.’

cv Jurjen Leinenga
E-mail