Collectie Muzee Scheveningen

De collectie van het Muzee Scheveningen valt in twee delen uiteen: de cultuurhistorische en de zeebiologische verzameling. De zeebiologische collectie bestaat onder meer uit een omvangrijke schelpenverzameling en en is raadpleegbaar op de website van het Muzee.

Zeebiologische collectie Muzee Scheveningen